• Treballs
 • Abastaments d’aigua
  abastecimiento-de-agua

  Abastaments d’aigua

  Gestió de l'aigua, concessions, estalvi d'aigua, prospeccions, pous, riscs, vulnerabilitat, implicacions i aspectes legals, etc.

  Analitzem el seu cas en particular
  ¿S’ha plantejat disminuir el cost de l’aigua?¿Disposa d’un pla de gestió de l’aigua?
  ¿Sap si la perforadora que contractarà és l’adient per al el terreny que trobarà?
  ¿Te el seu pou el disseny que garanteixi la màxima qualitat i quantitat d’aigua possible?
  ¿Coneix quin és el millor lloc per a iniciar la prospecció, en base a arguments sòlids?
  ¿Afegirà productivitat al seu camp de bombeig el pou que projecta o tan sols interferirà?
  ¿Son sostenibles les quantitats i la qualitat de les aigües dels seus abastaments?
  ¿Coneix el percentatge de risc de la seva inversió en aquest projecte?
  ¿Són vulnerables a la contaminació els seus abastaments d’aigua potable?
  ¿Cobreix el seu projecte les implicacions legals i d’impacte ambiental?
  ¿S’ha plantejat els aspectes legals?

  MUNICIPIS: Sostenibilitat

  Els municipis necessiten abastaments d’aigua sostenibles i de baix cost per a diversos usos: reg de parcs i jardins, neteja i manteniment de carrers i vials, etc. Saboredo ha desenvolupat projectes d’abastament mitjançant explotació d’aqüífers, així com de recuperació d’antics pous i mines municipals. En aquests projectes s’han tingut en compte: l’esperit de la Normativa Marc de l’Aigua; cost de l’operació a curt i llarg termini, compatibilitat amb les normatives vigents.

  USUARIS: Millores per a la gestió de l’abastament

  La casuística demostra que el dia a dia de la gestió d’un abastament, no propicia la seva optimització. Actuacions de Saboredo consistents en l’anàlisi de la gestió i estructura existents, han donat com a resultat plans de gestió que han permès obtenir un major rendiment de les mateixes instal·lacions, tant en quantitat com en qualitat de les aigües.

  PROMOCIONS IMMOBILIÀRIES: Viabilitat

  Per al desenvolupament de promocions immobiliàries, l’Administració exigeix que l’abastament d’aigua estigui garantit. Saboredo ha realitzat projectes d’abastament on es troba un equilibri entre costos, volums extrets i exigències administratives.

  Solucions per a altres problemes:

  Sals dissoltes – Arrossegament de sorres – Alarmes vermelles (Sequera)