• Treballs
 • Defensa davant tribunals
  peritajes_(12)

  Defensa davant tribunals

  Drets d'aigua, responsabilitats, etc.

  Analitzem el seu cas en particular
  No resulta desitjable però si freqüent que casos relacionats amb drets d’aigua o amb responsabilitats de contaminació de subsòl i d’aigües subterrànies s’acabi precisant d’una defensa o d’una actuació davant de tribunals. No cal dir que en general es preferible per les parts implicades no arribar a aquest extrem. No obstant aixó i arribat el cas, SABOREDO S.A. ofereix el seus serveis tècnics encaminats a constituir una base tècnica per a la instrucció jurídica del cas. En els drets d’aigua son freqüents casos en que existeix una desavinença entre administrador i administrat sobre el règim jurídic en que es troben les aigües, més concretament de si aquestes estan encara emparades per un règim privat o es troben ja totalment integrades en la jurisdicció pública. Altres casos, son desavinences entre veïns sobre afeccions produïdes entre captacions.

  Des del punt de vista de contaminació de subsòl cal partir de la base del que pot constituir delicte ecològic tractant-se tant pel règim civil en quant als mals produïts com pel règim penal per les persones que poden estar implicades en el cas.

  En molts dels casos en els que existeix contaminació es planteja la incertesa de si realment els implicats en el judici son els causants reals de la contaminació o si per contra, la contaminació detectada o detectable pot tenir altres orígens i actors. Aquest marc representa una complexitat considerable i uns episodis gens recomanables pels implicats, debut bàsicament a tres factors:

  1) Per les implicacions personals de caràcter penal.
  2) Pels costos financers directes que representa l’empresa.
  3) Pel descrèdit que representa l’episodi per la marca de la casa.

  Donades aquestes circumstàncies, resulta en tot cas molt més recomanable prendre les mesures prèvies oportunes de tipus profilàctic per tal que:

  1) No es produeixin més contaminacions.
  2) Existeixi un control documentat en que es posi en evidència que el llarg del temps no se’n produït contaminacions i que atenent possibles posteriors reclamacions s’ha dut a terme el control de forma sistemàtica.