abascecimientos_de_agua_(4).jpg

Pous d’aigua (Treballs)

Pous d'aigua, Perforacions d'aigua, Prospecció d'aigua, Sondejos d'aigua

abascecimientos_de_agua_(2).jpg

Abastaments d’aigua (Treballs)

Proveiments d'aigua, Captació d'aigua subterrània, Estudis hidrogeológics, Neteja rehabilitació de pous, Prospecció d'aqüífers

abastecimiento-de-agua

Abastaments d’aigua

Gestió de l'aigua, concessions, estalvi d'aigua, prospeccions, pous, riscs, vulnerabilitat, implicacions i aspectes legals, etc.

pozos_de_agua_(7)

Pous d’aigua

Sondeig d' aigua, prospecció d' aigua, perforacions d'aigua