abastecimiento-de-agua

Abastaments d’aigua

Gestió de l'aigua, concessions, estalvi d'aigua, prospeccions, pous, riscs, vulnerabilitat, implicacions i aspectes legals, etc.