peritajes_hidrologicos_geologicos_(2).jpg

Defensa davant tribunals (Treballs)

Peritatges hidrogeològics. Aspectes legals de l'aigua. Defensa ante tribunals. Legalització pous d'aigua. Peritatge hidrogeológic i geológic. Tramitacions concessions aigües subterrànies

abatiment_nivell_freatic_a_l_obra_civil_(12).jpg

L’aigua en l’obra civil

Subsòl, superficie i nivell freàtic, impacte ambiental, etc.