• Treballs
 • Dipòsits de seguretat
  definicion_del_riesgo_de_contaminacion_del_medio_(4)

  Dipòsits de seguretat

  Informes de cumpliment de normativa I legislació europea, espanyola i catalana.

  Analitzem el seu cas en particular
  ¿Compleix el seu projecte la normativa i la legislació vigent?
  ¿Te suficients arguments per a comptar amb el beneplàcit de l’Administració?
  ¿Conté el seu projecte mides específiques dirigides a disminuir els riscos per responsabilitats posteriors, tant de l’entitat gestora de la instal·lació, com de les persones al càrrec?
  ¿Te previstes les condicions per a una futura ampliació?
  ¿Es planteja l’origen dels materials de préstec amb una relació qualitat-preu suficient i adequada?

  Els aspectes claus que preocupen tant a qui explota o construeix un abocador són:

  L’ACOMPLIMENT DE LA NORMATIVA I LEGISLACIÓ VIGENT

  Saboredo ha realitzat informes d’acompliment de normativa i llei europea, espanyola i catalana per a abocadors de Classe I (residus inerts i de construcció), Classe II (residus sòlids urbans) i de Classe III (residus industrials).

  DISMINUIR ELS RISCOS QUE EXIGEIXIN RESPONSABILITATS POSTERIORS, TANT D’UN PERSONA O ENTITAT

  Saboredo actua en cada una de les fases: Disseny – Construcció – Explotació – Reformes i ampliacions – Clausures i control de clausures, identificant els riscs existents en aquest període, la seva repercussió futura i les alternatives per a minimitzar-los.