• Treballs
 • Contaminació
  estudio_contaminacion_de_suelos_y_aguas_subterraneas_(8).jpg

  Contaminació

  Risc, vulnerabilitat, mides correctores, etc.

  Analitzem el seu cas en particular
  ¿Sap si el terreny en el que pretén invertir pateix contaminació?
  ¿Existeix risc de que la seva propietat sigui contaminada per l’activitat d’altres?
  ¿Coneix la situació zero del subsòl de la seva propietat?
  ¿Està la seva assegurança mediambiental ben dimensionada en funció del risc?
  ¿Te previstos arguments sòlids de defensa en cas de ser acusat de Delicte Ecològic?
  ¿Són vulnerables a la contaminació els seus abastaments d’aigua potable?
  ¿Ha estudiat el risc que tenen les seves instal·lacions de contaminar a tercers mitjançant l’aigua subterrània?
  ¿Te garantida la confidencialitat?

  SER CONTAMINAT:

  Vulnerabilitat

  La vulnerabilitat d’un terreny a la contaminació afecta dramàticament al seu valor. De la mateixa manera, l’assegurança mediambiental per a un terreny que es consideri vulnerable augmentarà el seu cost de manera considerable. L’empresari pot no tenir control sobre el risc de contaminació de l’exterior, però sí pot prendre mesures per a que la seva propietat no sigui vulnerable. Aquestes mesures es financen mitjançant l’ajust del cost de l’assegurança mediambiental i la revalorització del terreny.

  Mesures correctores

  Quan es detecta contaminació en un terreny, el propietari es veu obligat a prendre mesures urgents: Conèixer la procedència de la contaminació, saber si es pot expandir, rebre assessorament legal especialitzat i finalment aplicar mesures correctores. Per a prendre aquestes mesures, l’empresari voldrà tenir alternatives de procediment i conèixer les seves implicacions.

  Recuperació del sòl

  Existeixen diferents alternatives de recuperació de sòls contaminats. L’empresari necessita conèixer quines són les més apropiades des del punt de vista cost/eficàcia per a prendre una decisió argumentada i sostenible tant davant la Propietat, com davant l’Administració.

  CONTAMINAR:

  Delicte Ecològic

  El Delicte Ecològic no només exigeix responsabilitats a l’empresa com a entitat, sinó als propis empresaris i directius responsables de les decisions que hagin acabat generant la contaminació. L’aplicació de mesures correctores, així com un assessorament legal especialitzat, es fan en aquest moment urgents. Saboredo aborda el cas en la seva totalitat.

  Prevenció

  L’aplicació d’un protocol de mesures preventives, així com un control periòdic d’aquest, a mode d’auditoria externa, minimitza el risc de contaminar i veure’s implicat en un cas de Delicte Ecològic. Aquestes mesures preventives rebaixaran ostensiblement la quota d’assegurança ambiental, al temps que seran un element de control més en els sistemes de qualitat que l’empresa apliqui..