Pous  Sondeigs  Tràmits legals  Aigües minerals  Abastaments  Abocadors de residus  Obra civil i construcció  Contaminació d’aigües i sòls  Defensa en tribunals

Comments are closed.

abastecimiento-de-agua

Abastaments d’aigua

Gestió de l'aigua, concessions, estalvi d'aigua, prospeccions, pous, riscs, vulnerabilitat, implicacions i aspectes legals, etc.

peritajes_(12)

Defensa davant tribunals

Drets d'aigua, responsabilitats, etc.

hidrogeological_studies_for_natural_heritage_(10)

Patrimoni natural

Vectors de contaminació, recuperació, etc.

estudio_contaminacion_de_suelos_y_aguas_subterraneas_(8).jpg

Contaminació

Risc, vulnerabilitat, mides correctores, etc.

definicion_del_riesgo_de_contaminacion_del_medio_(4)

Dipòsits de seguretat

Informes de cumpliment de normativa I legislació europea, espanyola i catalana.

abatiment_nivell_freatic_a_l_obra_civil_(12).jpg

L’aigua en l’obra civil

Subsòl, superficie i nivell freàtic, impacte ambiental, etc.

aguas_envasadas

Aigües envassades

Drets d'aigua, responsabilitats, etc.

pozos_de_agua_(7)

Pous d’aigua

Sondeig d' aigua, prospecció d' aigua, perforacions d'aigua